Nemndsavgjørelser


SakVedtaksdatoKlageårsak 
1237225.06.2019Kundeparkering / gjesteparkering / reservert plass
1232225.06.2019Mangelfull/dårlig skilting
1231825.06.2019Ikke synlig billett / tillatelse
1230625.06.2019I strid med oppstilling / oppmerking
1221825.06.2019Feil på automat
1218125.06.2019Ikke synlig billett / tillatelse
1230125.06.2019Ikke synlig billett / tillatelse
1229025.06.2019Mangelfull/dårlig skilting
1220925.06.2019Mangelfull/dårlig skilting
1222325.06.2019Mangelfull/dårlig skilting
1234567...»